Ikram Abdulkadir tilldelas konststipendium från Våga Se - Konst på 15.000 kronor riktat för unga konstnärer. En av tre konstnärer att få stipendium 2021. Våga Se - Konststipendium

Nya stipendiater 2021!

Våga Ses stipendieutdelning för unga konstnärer 2021.
Året 2021 har stipendier á 15 000 kr vardera tilldelats Anja Fredell, Ikram Abdulkadir och Levi Sebton. I samband med stipendiet kommer flera av deras verk att visas på Galleri Thomassen i en grupputställning under Augusti 2021. Vi ser mycket fram emot att få fortsätta följa dessa lovande konstnärer och deras konstnärskap.

Ikram Abdulkadir tilldelas konststipendium från Våga Se - Konst på 15.000 kronor riktat för unga konstnärer. En av tre konstnärer att få stipendium 2021.
Ikram Abdulkadir tilldelas konststipendium från Våga Se – Konst på 15.000 kronor riktat för unga konstnärer. En av tre konstnärer att få stipendium 2021.

Era medlemskap gör det möjligt att fortsätta dela ut stipendier till unga konstnärer och deras verksamhet. Tack för varje medlemskap!