VÅGA SE 30 ÅR – Jubileumsedition 

Kära medlemmar, vi fyller jämt! Hela 30 år gamla har vi blivit. På födelsedagar kan man ibland själv, ibland med hjälp av andra, stanna upp för att tänka tillbaka på år som gått. Så vi passar på att ge plats åt några återblickar, men inte minst vill vi passa på att fira tillsammans med er!

Några av er medlemmar har varit med sen starten, många har tillkommit längs vägen och någon har precis tecknat sitt allra första medlemskap till följd av ett nyfunnet konstintresse. Oavsett vad, är det vad vi delar gemensamt – någon form av drivkraft till att se, eller kanske bara prova att våga se, konst.
Så hur firar man en 30-årsdag om man är en konstförening? Inte ens svårt, vi gör det vi gjort i 30 år och fortsätter helt enkelt med det kan vi kan bäst – med mer konst åt er medlemmar!

Som gemensam 30-årsgåva har de internationellt erkända konstnärerna Daniel ”EKTA” Götesson och Marianne Lindberg De Geer skapat jubileumsverk exklusivt för er medlemmar. Verken kan väljas av alla medlemmar med enkelt medlemskap!

Ja må oss leva!


DANIEL EKTA GÖTESSON

Daniel Götesson (1978), känd som EKTA, är en svensk konstnär, för närvarande baserad i Göteborg. EKTA arbetar i många olika medier, och omfattar teckning, collage, målning, skulp-
tur, textil, stora väggarbeten, animation, performance, installation och musik.

Hans praktik kännetecknas av en vilja att ta djärva risker, både i bokstavlig mening och konstnärligt. han ryggar inte inför att göra misstag. Konstverken tillkommer i en form av öde där processen är att bygga ihop och plocka isär.

DANIEL EKTA GÖTESSON – JUBILEUMSEDITTON

EKTA, Min regel. Litografi, ca 36×49 cm.
Pappersmått: 57 x 43 cm. Upplaga 250.
Jubileumsverk för Våga Se 30 år.
EKTA, Bakom varje idiot. Litografi, ca 36×49 cm.
Pappersmått: 57 x 43 cm. Upplaga 250.
Jubileumsverk för Våga Se 30 år.MARIANNE LINDBERG DE GEER

Marianne Lindberg De Geer (f. 1946, Stockholms) är konstnär, dramatiker, kulturskribent och författare. Framförallt förknippar vi Lindberg De

Geer med hennes kaniner som förekommit flera olika skepnader, storlekar och material, men till våra jubileumseditioner har hon istället valt att porträttera pudlar. Pudlarna representerar i de här bilderna den kultiverade människan, som inte ser hotet mot den, som tornar upp sig ovanför. 

MARIANNE LINDBERG DE GEER – JUBILEUMSEDITTON

What, me worry? I
Litografi, upplaga 250. Jubileumsverk för Våga Se 30 år.
Pappersmått: 39,5 x 30,5 cm. Bildmått: 32,5 x 25 cm
What, me worry? II
Litografi, upplaga 250. Jubileumsverk för Våga Se 30 år.
Pappersmått: 39,5 x 30,5 cm. Bildmått: 32,5 x 25 cm
What, me worry? III
Litografi, upplaga 250. Jubileumsverk för Våga Se 30 år.
Pappersmått: 39,5 x 30,5 cm. Bildmått: 32,5 x 25 cm
What, me worry? IV
Litografi, upplaga 250. Jubileumsverk för Våga Se 30 år.
Pappersmått: 39,5 x 30,5 cm. Bildmått: 32,5 x 25 cm