Tidigare års stipendiater

Tack vare er medlemmar är det möjligt för oss att varje år dela ut stipendium till unga konstnärer. Här är några utav de som blivit tilldelade Våga Se – Konst stipendium.

Året 2020 har stipendier á 12 500 kr vardera tilldelats Emanuel Bylund och Daniela Bergschneider. I samband med stipendiet visades flera av deras verk på Galleri Thomassen i en grupputställning 30 Maj – 21 Juni 2020:

Daniela Bergschneider

”I just finished my Masters in Fine Art at the Art Academy in Bergen. The period after graduation is a time of many changes and several challenges. The support of the grant will ensure that I can focus on my artistic production and continue my studio- and materialbased practice.

My artistic practice is characterized by a process that I like to call `thinking through making’. I let myself be guided by the material, it shows me the way. My studio is like a laboratory with numerous test series. Here I transform materials and try to bring them to a point where they develop a life of their own. Through this the works seem to be in a state of becoming , of transforming and mutating. 

I am interested in evoking ambiguous feelings in the viewer and to find an expression for the complexity of life. The works attract an repel at the same time, they stand between the familiar and alien, the animate and inanimate, the inviting and threatening, between control and order.”

Daniela Bergschneider

Emanuel Bylund

  • Emanuel Bylund, stipendiat 2020 Våga Se - Konst
  • Emanuel Bylund, stipendiat 2020 Våga Se - Konst
  • Emanuel Bylund, stipendiat 2020 Våga Se - Konst
  • Emanuel Bylund, stipendiat 2020 Våga Se - Konst

”Första gången jag jobbade med keramik (sedan fritids) var så sent som i november 2019, då jag lite spontant hoppade in på en ABF-kurs i keramik. Jag blev såld på mediet direkt och har sedan dess jobbat kontinuerligt med lera parallellt med måleriet. Därför känns det extra kul att få vara med i Våga Ses Konstlotteri med just en keramikskulptur och dessutom ta emot ert stipendium. Pengarna är såklart välkomna, och kommer att användas för att utveckla mina kunskaper och mitt uttryck i keramik. Exempelvis till att betala material- och kursavgifter eller kanske köpa en egen keramikugn? Stort tack!

I mitt konstnärskap jobbar jag med en blandning av realism och surrealism. Inspirationen kommer ofta från min uppväxt i en stökig hyreslägenhet i ett miljonprogramshus. Jag vill se allvaret i en porslinskatt när den står inklämd på en överbelamrad hylla, se tegelfasaderna i förortens skönhet i gatlyktornas kalla sken och se något tänkvärt i dagens korvstroganoff. Inspirerad av lågstatus-föremål och -miljöer försöker jag göra uppror mot den allmänna uppfattningen genom att uppvärdera det som uppfattas fult, ge allvar till det som ses som fånigt och ge mystik åt det banala.”

Emanuel Bylund

”I mitt konstnärskap arbetar jag med isolation, ensamhet och självidentitet på ett så opersonligt sätt som möjligt. Jag försöker bygga upp mina målningar som en installation och jag försöker bygga upp mina installationer som målningar.

Jag är uppvuxen i Värmland. När jag fortfarande bodde där så påverkade det mig i form av en växande separation från omvärlden. Efter flera flyttar hade jag äntligen kommit tillräckligt långt bort. Den tidigare separationen jag tyckt så illa om började dyka upp i mina målningar. Stora tomma ytor som gav mig samma känsla som en tyst milslång granskog.

För mig är inte konst personligt. För mig är det en kreativ perception där jag kräver lika mycket av betraktaren som av mig själv. Konst ligger bortom det individuella arbetet men möts i dialogen.”

Amanda Karlsson,
stipendiat 2015