Konstnär KG Nilsson. Konstverk benämning KGNI1 ‘Utan titel 1’, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått: 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst

K.G Nilsson

Konstnär KG Nilsson. Konstverk benämning KGNI1 ‘Utan titel 1’, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått: 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst
K.G Nilsson

KG Nilsson. Benämning KGNI1
‘Utantitel 1’, litografi,
pappersmått: 40×38,
bildmått: 30×30, upplaga 295

Konstnär KG Nilsson. Konstverk benämning KGNI2 ‘Utan titel 2’, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst

K.G Nilsson

Konstnär KG Nilsson. Konstverk benämning KGNI2 ‘Utan titel 2’, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst
K.G Nilsson

KG Nilsson. Benämning KGNI2
‘Utan titel 2’, litografi,
pappersmått: 40×38,
bildmått 30×30, upplaga 295

Konstnär KG Nilsson. Konstverk benämning KGNI4 ‘Utan titel 4’, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst

K.G Nilsson

Konstnär KG Nilsson. Konstverk benämning KGNI4 ‘Utan titel 4’, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst
K.G Nilsson

KG Nilsson. BenämningKGNI4
‘Utan titel 4’, litografi,
pappersmått: 40×38,
bildmått 30×30, upplaga 295

Konstnär KG Nilsson. Konstverk benämning KGNI5 ‘Utan titel 5’, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst

K.G Nilsson

Konstnär KG Nilsson. Konstverk benämning KGNI5 ‘Utan titel 5’, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst
K.G Nilsson

KG Nilsson. Benämning KGNI5
‘Utan titel 5’, litografi,
pappersmått: 40×38,
bildmått 30×30, upplaga 295

Konstnär K.G Nilsson. Konstverk enämning KGNI3 “Utan titel 3”, litografi, pappersmått: 40×38, bildmått 30×30, upplaga 295. Våga Se - Konst

K.G Nilsson

K.G. Nilsson konstnär - konstverk 6 - Våga Se Konst
K.G Nilsson

K.G Nilson
’Utan titel 3’, litografi
Pappersmått: 40×38 cm,
Bildmått 30×30, upplaga 295