VÅGA SE – KONST

Ett medlemskap i Våga Se – Konst har blivit ett självklart sätt att odla eller fördjupa ett konstintresse och samtidigt få del av vårt tids konst.
Våga Se är en ideell förening som grundades 1992 i syfte att stödja samtidskonsten och göra konsten mer tillgänglig för en större publik och bred allmänhet. Konst kan kännas och upplevas av alla, men samtidigt vet vi att konstvärlden kan tyckas svåråtkomlig och att många av ekonomiska skäl inte ser det som en möjlighet att själv kunna äga konst. I det fungerar Våga Se som en viktig länk mellan konsten och en konstintresserad allmänhet.

Som en av Sveriges största konstföreningar har vi under många år kunnat förmedla konst till tusentals medlemmar över hela Sverige. Genom medlemsintäkterna kan vi ge uppdrag till och köpa in konst från samtida konstnärer. Varje år bjuder vi in tre nya konstnärer att skapa grafiska blad och skulpturer i upplagor exklusivt till våra medlemmar. De här verken läggs till i vår konstkollektion och ingår sen som medlemsförmån till varje medlem.

Därtill köper vi in konst till vårt årliga konstlotteri där vi lottar ut mängder av verk av blandade tekniker och i prisklasser upp mot 30.000 kronor. I ett medlemskap för 750 kronor, kan man på så sätt få del av konst skapade av aktuella och några av Sveriges främsta konstnärer.

Idag har Våga Se tusentals medlemmar över hela landet. Medlemmar med allt ifrån stora konstsamlingar och ett brinnande konstintresse, till de med en nyfunnen lust för konst och som vill hitta en opretentiös väg i att utforska konstvärlden. Vi har företag som är medlemmar som vill utsmycka sina lokaler och andra konstföreningar som vill ha konst att lotta ut i sina egna konstlotterier. Någon medlem tycker att det är ett lönsamt sätt att sätta färg till väggarna i sitt hem, och en annan har hittat ett favoritverk och en ny konstnär att börja följa!

Vi ser vi att intresset för samtidskonst just nu växer mer än på länge, och vi är stolta att i det kunna fortsätta presentera fler konstnärskap och överlämna mer konst åt er medlemmar. Samtidigt, – vår verksamhet hade inte varit möjlig utan er!
Stort tack.

Som medlem bidrar du till samtidskonsten!
Genom medlemskapen kan vi erbjuda våra medlemmar konst skapade av både nya, unga konstnärer såväl som redan etablerade och erkända. På så sätt ger medlemsintäkterna varje år flera konstnärer möjligheten till uppdrag att skapa verk till vårt årliga konstlotteri samt de upplagor grafiska blad och skulpturer som ingår i medlemskapet. Varje år delar Våga Se också ut stipendier till unga, ännu oetablerade konstnärer. En stor mängd konstnärer kan på så sätt få stöd till sitt konstnärliga arbete och samtidigt nå en ny och bred publik.
Det är du som enskild medlem som gör Våga Ses verksamhet möjlig och ditt medlemskap i Våga Se är ett viktigt bidrag till svenskt konstliv!

Våga Se finns också i Stockholm!
Bor du i närheten av Stockholm? Våga Se finns också via Galleri Helle Knudsen på Stora Gungans väg 11 i Enskede. Besök deras hemsida här.