STIPENDIUM

Våga Se – Konst som ideell förening finns till för att göra konsten mer lättillgänglig för en bred allmänhet och för att stödja vår tids konst. Utöver att vi kan involvera en mängd konstnärskap genom att låta olika konstnärer skapa konst åt er medlemmar, delar vi också årligen ut stipendier riktat till unga konstnärer. Intäkterna från era medlemskap blir på så sätt inte bara ett bidrag till samtidskonsten och konstverken som skapas åt er, utan också ett hjälpande inslag till unga konstnärers fortsatta verksamhet och framtidens konst!

Året 2021 har stipendier á 15 000 kr vardera tilldelats Anja Fredell, Ikram Abdulkadir och Levi Sebton. I samband med stipendiet kommer flera av deras verk att visas på Galleri Thomassen i en grupputställning under Augusti 2021. Vi ser mycket fram emot att få fortsätta följa dessa lovande konstnärer och deras konstnärskap!

Anja Fredell

“Jag arbetar huvudsakligen med handtuftningsteknik och skapar skulpturer, bilder och mattor. I mitt konstnärskap uttrycker jag relationer mellan olika rum och konsekvenserna av dessa relationer. Bland dessa rum intar hemmet och den inre världen en särställning, såsom platserna som inhyser det mest intima och privata hos människan. I konstverken uttrycks självets egen inre arkitektur och blandar sig i starka färger och teatraliska rörelser samman med andra livsvärldar. På detta sätt söker verken åskådliggöra både hemmets betydelse för uppkomsten av inre världar och de inre världarnas betydelse för uppkomsten av hemmet. 

Mattans form och traditionella plats i hemmet för tankarna till ett avgränsat rum eller den scen på vilka hemmets möten äger rum.”

Anja Fredell

Ikram Abdulkadir

”Bismillah,

Jag har försökt sätta ord på vad den här utställningen vill säga och vem den är till för gång på gång men orden undflyr mig. Det jag vet med absolut säkerhet är att den är för mig, att den här konsten i första hand är min. Jag vet även med all säkerhet att jag är jag och att jag aldrig hade blivit den jag är om det inte vore för människorna runt omkring mig. Kvinnorna som lärt mig hur en kvinna är. Mina systrar som visat mig hur ett systerskap känns. Den jag är idag är ett resultat av hundratals år av kvinnlig historia. Deras lidande och deras glädje, deras sorg och deras kärlek. Att förvägra mig själv att känna glädje eller sorg över konsten jag skapat vore en skymf mot dem. Av den anledningen vet jag att den här utställningen också är för och till mina systrar. Dom som aldrig haft en plats förutom hos varandra. Dom som förnekas sitt mänskliga värde gång på gång. För dom som inte tillåts leva ett värdigt liv och som förvägrats en plats att kalla vår egen ber jag att vi finner den i livet efter detta.

Må vi återförenas i paradiset”

Ikram Abdulkadir

Levi Sebton

”Mina tavlor vandrar i ett slags måleriskt gränsland mittemellan abstraktion och figuration. Bilden fungerar som ett nav för ett utforskande av språk. Ett bollplank där färg, form, och tanke kohabiterar, är hur jag bearbetar världen omkring mig.”

Levi Sebton

Foto av Levis verk: Jean-Baptiste Béranger