Tidigare års stipendiater

Tack vare er medlemmar är det möjligt för oss att varje år dela ut ett stipendie på 20.000 kronor till unga konstnärer. Här är några utav de som blivit tilldelade Våga Se – Konst stipendium.

”I mitt konstnärskap arbetar jag med isolation, ensamhet och självidentitet på ett så opersonligt sätt som möjligt. Jag försöker bygga upp mina målningar som en installation och jag försöker bygga upp mina installationer som målningar.

Jag är uppvuxen i Värmland. När jag fortfarande bodde där så påverkade det mig i form av en växande separation från omvärlden. Efter flera flyttar hade jag äntligen kommit tillräckligt långt bort. Den tidigare separationen jag tyckt så illa om började dyka upp i mina målningar. Stora tomma ytor som gav mig samma känsla som en tyst milslång granskog.

För mig är inte konst personligt. För mig är det en kreativ perception där jag kräver lika mycket av betraktaren som av mig själv. Konst ligger bortom det individuella arbetet men möts i dialogen.”

Amanda Karlsson,
stipendiat 2015