Konstnär Nina Kerola. Konstverk benämning NKE2 ‘Badbollar’, serigrafi, 35x50 cm, upplaga 295. Våga Se - Konst

Nina Kerola

Nina Kerola konstnär - konstverk Badbollar - Våga Se Konst
Nina Kerola

Nina Kerola
’Badbollar’, serigrafi
35×50 cm, upplaga 295