Konstnär Arnold Hagstöm. Konstverk benämning ANHA2 ‘Utan titel 2’, serigrafi, pappersmått: 35x27,5 cm, bildmått: 20x15 cm, upplaga 295. Våga Se - Konst

Arnold Hagström

Arnold Hagström - konstverk 2
Arnold Hagström

Arnold Hagstöm. Benämning ANHA2
‘Utan titel 2’, serigrafi
pappersmått: 35×27,5 cm
Bildmått: 20×15 cm, upplaga 295