Konstnär Håkan Berg. Konstverk benämning HB6 ‘Utan titel 6’, serigrafi, pappersmått: 45x39cm, bildmått: 24x24 cm, upplaga 295. Våga Se - Konst

Håkan Berg

Håkan Berg konstnär - konstverk 4 - Våga Se Konst
Håkan Berg

Håkan Berg. Benämning HB6
Utan titel 6’, serigrafi
Pappersmått: 45x39cm
Bildmått: 24×24 cm, upplaga 295

Konstnär Håkan Berg. konstverk benämning HB3 ‘Utan titel 3’, serigrafi, pappersmått: 45x39cm, bildmått: 24x24 cm, upplaga 295. Våga Se - Konst

Håkan Berg

Håkan Berg konstnär - konstverk 2 - Våga Se Konst
Håkan Berg

Håkan Berg. Benämning HB3
 ‘Utan titel 3’, serigrafi
Pappersmått: 45x39cm
Bildmått: 24×24 cm, upplaga 295

Konstnär Håkan Berg. Konstverk benämning HB5 ‘Utan titel 5’, serigrafi, pappersmått: 45x39cm, bildmått: 24x24 cm, upplaga 295. Våga Se - Konst

Håkan Berg

Konstnär Håkan Berg. Konstverk benämning HB5 ‘Utan titel 5’, serigrafi, pappersmått: 45x39cm, bildmått: 24x24 cm, upplaga 295. Våga Se - Konst
Håkan Berg

Håkan Berg. Benämning HB5
 ‘Utan titel 5’, serigrafi,
pappersmått: 45x39cm,
bildmått: 24×24 cm, upplaga 295

Konstnär Håkan Berg. Konstverk benämning HB1 ‘Utan titel 1’, serigrafi, pappersmått: 45x39cm, bildmått: 24x24 cm, upplaga 295. Våga Se - Konst

Håkan Berg

Håkan Berg konstnär - konstverk 3 - Våga Se Konst
Håkan Berg

Håkan Berg. Benämning HB1 
Utan titel 1’, serigrafi
Pappersmått: 45x39cm
Bildmått: 24×24 cm, upplaga 295